1/ výkonnostní sport – ČSNS

Podmínky, které musí člen splňovat:

a, neslyšící 55 decibelů oboustranný

b, jednotlivec – 2x v týdnu trénink + 4x účast turnaje nebo závody za rok

c, týmový sport – 2x v týdnu trénink + minimálně 4 zápasy za rok v lize. Pokud se jedná o mistrovství, které se koná v tentýž den a ve stejný termín, tak se počítá jako 1, tedy celkem 4 mistrovství, nebo turnaje. Platí pro MČR, MS, ME, liga, turnaj, reprezentační zápasy.

Výhody: vklad na MČR bude proplacen v plné výši – 100 %

                vklady na  turnaje dle možností

                 ubytování, stravné,cestovné – dle možností na základě poskytnuté dotace

Týmový sport – cestovné proplatí klub pouze na MČR

                            auta  dle možností poskytnuté dotace

Sazebník pro výplatu náhrad – stravné

počet hodin náhrady
5-12 100,-
12 – 18 150,-
18 a více 230,-
domácí 100,-

Pokud bude sportovec chtít proplatit ubytování, stravné,cestovné musí zažádat nejpozději 14 dní před zahájením akce. Tuto žádost pošle mailem na adresu: skn.hradec@gmail.com

Kritéria hodnocení a přidělování dotací:  

    1. reprezentace  – aktivní účast na trénincích, účast na soustředění
 1. účast na MČR
 2. účast na turnaji v cizině
 3. účast na turnaji doma

Dále musí splňovat  podmínky 2x týdně trénink a 4 turnaje – platí pro jednotlivce a 2x týdně trénink a 4 zápasy – platí pro týmové sporty

Každý hráč povinně zasílá svůj tréninkový plán vedení klubu. Tento tréninkový plán vyplňuje a posílá každý měsíc.

Členský příspěvek :

 • aktivní sportovci dospělí 400 Kč z toho 100 Kč pro ČSNS
 • aktivní mládež 15 – 23 let    150 Kč z toho 50 Kč pro ČSNS
 • aktivní děti 100 Kč z toho 50 Kč pro ČSNS

Příspěvky poslat na číslo účtu: 244936796/0300             

2/ klubové – klub SKN

 • platí pro všechny členy sportovního klubu – neslyšící i slyšící
 • Rekreační sport
 • Členský příspěvek
 • Klubová činnost
 • Nemůže se zúčastnit MČR

Členský příspěvek podle daného roku

Klubové ……….100 korun

Příspěvky poslat na číslo účtu: 244936796/0300

Pronájem a zapůjčení mikrobusu:

1/ zapůjčení členům na MČR  – dle ceníku MŠMT, dle stanov

2/ zapůjčení pro veřejnost – známí zájemci ……. 1 km 4,- Kč + benzín sami

3/ zapůjčení pro veřejnost – neznámí zájemci ……1 km 4,- Kč + sami benzín + 1000 vratná záloha

Řidič musí podepsat prohlášení.

Vklad na účast na MČR:

Jednotlivci muži,ženy,junioři 100,- Kč

Jednotlivci dorostenci /15 – 18/ 60,- Kč

Jednotlivci mládež,žáci 30,- Kč

Týmové: dospělí, junioři 1000,- Kč

Týmové: junioři 800,- Kč

Týmové: žáci 600,- Kč

Žádosti o proplácení cestovné, stravné a ubytování se žádá vždy 14 dní předem.  Žádosti najdete na webové stránce www.sknhradeckralove.cz – dokumenty – žádosti.

Cestovné: auto –  kilometry se počítají podle Google maps – 4, 20 Kč – 1 km

                   vlak a autobus se počítá dle platné jízdenky

Proplatíme akce jen v tomto roce.

Doklady

faktury, příjmové doklady je potřeba doložit nejpozději do 14 dnů po akci.

Účtenka za stravné – musí tam být uvedeno jaké jídlo bylo zaplaceno,nápoje mohou být také proplaceny, ale nesmí se jednat o alkohol. Proplatíme do výše: viz sazebník.

Postup: Sportovec proplatí náklady ze svého. Následně budou proplaceny schválené a doložené výdaje. Předání dokladů je nutností.

alná hromada se bude konat vždy po valné hromadě ČSNS /březen-duben-květen/

Prosím o prostudování stanov a manuálu a jejich důsledné dodržování.

Žádost předat 14 dní před akcí.

Přihláška členství do klubu

Aktivní – přihláška/formulář – vyplnit a k tomu doložit:

 • 2x foto (průkazový formát)
 • registrační poplatek 100 korun….děti do 15 let zdarma
 • členský příspěvek za rok
 • audiogram
 • GDPR
 • členové mladší 18ti let musí mít přihlášku podepsanou od rodičů

Klubové –  klubová přihláška – vyplnit formulář a k tomu doložit:

 • 1 x foto
 • GDPR
 • Registrační poplatek 100 korun …..děti do 15 let zdarma
 • Členský příspěvek  za rok

Členský příspěvek zaplatit na účet SKN nebo osobně předat někomu z výkonného výboru do 31.ledna. Pokud by nastal situace, že se již v lednu bude konat MČR a člen se bude účastnit, tak musí mít zaplacený příspěvek před akcí. Pokud člen nedodrží termín, bude mu účtováno penále ve výši 50,- Kč.