Hospodářské směrnice ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Manuál předpisů a směrnic ČSNS od 1.1.2017  -  zde - pdf

Etický kodex ČSNS od 1.1.2017  -  zde - pdf

Rozpočet a skutečné vydání ČSNS 1.1.2021  -  zde - pdf

Rozpočet a skutečné vydání ČSNS 1.1.2021  -  zde - doc

Rozpočet a skutečné vydání ČSNS 1.1.2021  -  zde - docx

Prezence účastníků ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Prezence účastníků ČSNS od 1.1.2021  -  zde - doc

Prezence účastníků ČSNS od 1.1.2021  -  zde - docx

Hromadné vyúčtování cestovních výloh ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Hromadné vyúčtování cestovních výloh ČSNS od 1.1.2021  -  zde - doc

Hromadné vyúčtování cestovních výloh ČSNS od 1.1.2021  -  zde - docx

Dohoda o cestovném ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Dohoda o cestovném ČSNS od 1.1.2021  -  zde - xls

Dohoda o cestovném ČSNS od 1.1.2021  -  zde - xlsx

Odměny rozhodčím ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Odměny rozhodčím ČSNS od 1.1.2021  -  zde - doc

Odměny rozhodčím ČSNS od 1.1.2021  -  zde - docx

Přihláška o pořadatelství M-ČR pro rok od 1.1.2021  -  zde - pdf

Přihláška o pořadatelství M-ČR pro rok od 1.1.2021  -  zde - doc

Přihláška o pořadatelství M-ČR pro rok od 1.1.2021  -  zde - docx

Povolení k hostování ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Povolení k hostování ČSNS od 1.1.2021  -  zde - doc

Povolení k hostování ČSNS od 1.1.2021  -  zde - docx

Přestupní karta ČSNS od 1.1.2021  -  zde - pdf

Přestupní karta ČSNS od 1.1.2021  -  zde - doc

Přestupní karta ČSNS od 1.1.2021  -  zde - docx

Přihláška do TJ/SK od 1.1.2021  -  zde - pdf

Přihláška do TJ/SK od 1.1.2021  -  zde - doc

Přihláška do TJ/SK od 1.1.2021  -  zde - docx

Smlouva o zabečpečení M-ČR ČSNS neslyšících pro rok 2017 od 1.1.2017  -  zde - pdf

Smlouva o zabečpečení M-ČR ČSNS neslyšících pro rok 2017 od 1.1.2017  -  zde - docx

Formulář pro vyplacení jízdného ČSNS od 1.1.2017  -  zde - pdf

Formulář pro vyplacení jízdného ČSNS od 1.1.2017  -  zde - doc

Formulář protestů ČSNS  -  zde - pdf

SOUBORY KE STAŽENÍ OD STK F - VE FORMÁTU PDF/DOCX/DOC/XLSX

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků, předpisy soutěže 2020  -  zde - pdf

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků, předpisy soutěže 2020  -  zde - docx

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19  -  zde - pdf

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19  -  zde - docx

Prohlášení zákonných zástupců hráčů mladší 18 ti let od 2017 (na vlastní nebezpečí) - fotbal  -  zde - pdf

Prohlášení zákonných zástupců hráčů mladší 18 ti let od 2017 (na vlastní nebezpečí) - futsal  -  zde - pdf

Soupiska a podpis na vlastní nebezpečí ve futsalu od 2016 - platí pouze turnaj neslyšících v ČR  -  zde - pdf

Prohlášení hráče v DK  -  zde - pdf

Žádost hráče o prominutí trest  -  zde - pdf

Seznam ubytování M - ČR od 2021  -  zde - pdf

Seznam ubytování M - ČR od 2021  -  zde - doc

Soupiska - futsal (muži) od 2021  -  zde - pdf

Soupiska - futsal (muži) od 2021  -  zde - doc

Soupiska - futsal a fotbal (junioři) od 2021  -  zde - pdf

Soupiska - futsal a fotbal (junioři) od 2021  -  zde - doc

Soupiska - futsal a fotbal (žáci) od 2021  -  zde - pdf

Soupiska - futsal a fotbal (žáci) od 2021  -  zde - doc

Zápis o utkání - fotbal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - pdf

Zápis o utkání - fotbal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - docx

Zápis o utkání - futsal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - pdf

Zápis o utkání - futsal od 23.8.2021 (muži, junioři, žáci)  -  zde - doc

Audiogram předpisy (anglicky) od 14.3.2018  -  zde - pdf

Audiogram předpisy (česky)  -  zde - pdf

Formulář originál audiogram stažení - anglicky od 14.3.2018  -  stažení - formuláře audiogram

Audiogram - překlad do češtiny (potvrzení lékaře - foniatrie)  -  zde - pdf

Vysvětlení - (vyplnění audiogramu určeno pro lékaře)  -  zde - pdf