Image

1. Základním posláním SKN HK z.s. je vytváření podmínek pro aktivní účast sluchově postižených občanů na sportovním dění
2. SKN HK z.s. v rámci své činnosti
a) umožňuje organizování sportovní činnosti pro neslyšící osoby, které se mohou zapojit do sportovních, tělovýchovných aktivit
b) zajišťuje materiální prostředky pro potřeby zajištění sportovních aktivit dle potřeby a možností SKN HK z.s.
c) vytváření vhodných podmínek pro trénink a další sportovní aktivity
d) zajištění vhodných sportovišť pro sportovní činnosti (tělocvičny, hřiště atd.)
e) organizuje účast členů SKN HK z.s. jednotlivců nebo sportovních oddílů na sportovních soutěžích
f) organizuje sportovní soutěže (vlastní akce, popřípadě aktivity z pověření Českého svazu neslyšících sportovců)
g) vytváří ekonomickou základnu pro plnění cílů nebo svého poslání
h) vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, uplatňuje zásady demokracie, důstojnosti, cti a sportovní zásady fair play
ch) hájí zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, dalšími institucemi, ostatními organizacemi, právnickými či fyzickými osobami
i) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do společnosti slyšících občanů, slyšící mohou sportovat - akce pro obě a slyšící nemůže sportovat - akce jen pro neslyšící

SPORTOVBNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
 

Kalendář akcí