Z historie klubu 5. července 1945 byl založen Sportovní klub neslyšících jako samostatný klub bez jakékoliv podpory. Ustavující schůze se zúčastnilo 45 členů. Byla přítomna i delegace SNS - ČSTV, KV ČSTV. Činnost neslyšících sportovců se začala rozvíjet po válce velice pomalu. Zakladatelem klubu byl pan Karel Oubrecht s panem Karlem Raisem. Bylo to v době poválečné. V dřívějších dobách existoval pouze "Podpůrný spolek hluchoněmých" a ten měl pouze charitativní poslání. Proto se v roce 1945 rozhodl pan Karel Oubrecht s mladými sportovci založit vlastní sportovní klub, aby neslyšící lidé měli možnostse sportovně a kulturně vyžívat. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 začala vlastní činnost neslyšících sportovců kopanou, stolním tenisem a šachy. Oddíl kopané se zúčastnil soutěže v kopané Východočeské župy II. třídy, měl propůjčené hřiště u staré nemocnice. V roce1947 se naši fotbalisté zúčastnili poprvé turnaje v kopané v Plzni. Dále se tohoto turnaje účastnila družstva z Prahy, Brna, Zlína, Topolčan, Bratislavy a Plzně. V roce 1948 oddíl kopané vystoupil ze soutěže pro nedostatek hráčů a v roce 1953 se sloučil se Slovanem HK (dnešní SK Slavie HK). Neslyšící sportovci pomáhali brigádnicky postavit dřevěnou halu pro oddíl stolního tenisu. První spartakiáda neslyšících sportovců se uskutečnila v roce 1955 v Gottwaldově (Zlín) za řízení pana Jana Šaldy. V roce 1959 pak došlo ke sloučení s TJ Sokol Malšovice. Od roku 1964 hrál oddíl kopané neslyšících v okresní soutěži Královéhradecka a to do roku 1974. V roce 1968 se klub neslyšících sloučil s TJ sportovců invalidů - ČECHIE Hradec Králové. Od roku 1983 se rozvíjel náš mezinárodní styk se zahraničními sportovci. Od roku 1985 do roku 1996 jsme měli pronajaté fotbalové hřiště TJ Montas Kukleny. V té době jsme se účastnili mistrovské soutěže IV. třídy v okrese Hradec Králové. Od roku 1992 existuje samostatný klub Sportovní klub neslyšících. Odpracovali jsme několik stovek brigádnických hodin na zimním stadionu a finance byly použity na činnost oddílu ledního hokeje. Dále za odpracované hodiny na hřišti TJ Montas Kukleny jsme dostali slevu nájmu. Pro nás je rok 2005 významný tím, že slavíme 60. výročí založení sportovního klubu neslyšících. K dnešnímu dni máme 314 členů. Obětavá práce všech našich členů výboru je úspěšná, protože oddíly dobře pracují a přináší pěkné sportovní výsledky. Přejeme všem členům do dalších let hodně úspěchů, spokojenosti a členům výboru hodně chuti do další plodné práce. Výbor SKN HK

Přehled názvů SKN Hradec Králové

1945 - Sportovní klub neslyšících

1953 - TJ Slovan H.K., oddíl neslyšících sportovců

1959 - TJ Sokol H.K., oddíl neslyšících sportovců

1968 - TJ Čechie, sportovců invalidů, oddíl neslyšících sportovců

1992 - Sportovní klub neslyšících

Přehled předsedů sportovního klubu:

1945 - 1962   Karel Oubrecht / 1916 - 1973/

1963 - 1966   Jan Šalda  /1924 - 2001/

1967 - 1970   Karel Rais /1920 - 1990/

1971 - 1972  Jiří Černohous /*1940

1973 - 1974  Vilém Riesner st. /*1940 - 2008/

1975 - 1995  Jiří Černohous /*1940

1996 - 2000  Marie Krejčí /*1961

2001 - 2005 Zdeněk Kaplan /*1970

2006 - 2013  Marie Krejčí /*1961

2014 - 2018 Zdeněk Kaplan /*1970

2018 - 2022 Jaroslav Milich /*1982

2022 -            Marie Krejčí/*1961